Ogura Hyakunin Isshu – 100 Họa Phẩm Cổ (46~50)

Yêu cầu ghi đầy đủ nguồn nếu đem post ở nơi khác

Bài: Kasumi @ japanest
Ảnh: ja.wikipedia.org
Dịch thơ: Nhật Chiêu @ ftu

46. Sone no Yoshitada (曽禰好忠) 


Sone no Yoshitada (không rõ năm sinh, năm mất, có thể năm sinh vào khoảng trước năm 930 và qua đời khoảng đầu thế kỷ thứ mười một) là một trong Tam Thập Lục Ca Tiên. Sinh thời ông giữ chức quan nhỏ hàng lục phẩm ở Tango nên còn được gọi là Sotango hay Sotan.

曽禰好忠

由良のとを
わたる舟人
かぢをたえ
行く方もしらぬ
恋の道かな

Yoshitada

Eo biển Yura
Thuyền lạc mất
Ngoài khơi xa
Biết đâu phương hướng
Đường tình ai qua  Xem tiếp

Ogura Hyakunin Isshu – 100 Họa Phẩm Cổ (41~45)

Yêu cầu ghi đầy đủ nguồn nếu đem post ở nơi khác

Bài: Kasumi @ japanest
Ảnh: ja.wikipedia.org
Dịch thơ: Nhật Chiêu @ ftu

41. Mibu no Tadami (壬生忠見)

Mibu no Tadami (không rõ năm sinh, năm mất) là con trai của Mibu no Tadamine (tác giả bài thơ thứ 30), sống khoảng giữa thế kỷ thứ 10. Tuy là một quan nhỏ hàng lục phẩm nhưng lại là một trong Tam Thập Lục Ca Tiên.

壬生忠見

恋すてふ
我が名はまだき
立ちにけり
人しれずこそ
思ひそめしか

Tadami 

Khóc trong lẻ loi
Những lời đồn đại
Rì rào tên tôi
Tình yêu thầm lặng
Giờ đã vang xa  Xem tiếp

Ogura Hyakunin Isshu – 100 Họa Phẩm Cổ (36~40)

Yêu cầu ghi đầy đủ nguồn nếu đem post ở nơi khác

Bài: Kasumi @ japanest
Ảnh: ja.wikipedia.org
Dịch thơ: Nhật Chiêu @ ftu

36. Kiyohara no Fukayabu (清原深養父) 


Kiyohara no Fukayabu (không rõ năm sinh, năm mất) là nhà thơ sống ở khoảng cuối thế kỷ thứ 9, đầu thế kỷ thứ 10. Ông là ông nội của Kiyohara Motosuke (tác giả bài thơ thứ 42), là ông cố của Sei Shonagon (tác giả bài thơ thứ 62), là người đỡ đầu cho Ki no Tsurayuki (tác giả bài thơ thứ 35) và cùng một nhóm với Fujiwara no Kanesuke (tác giả bài thơ thứ 27). Ông thuộc Tam Thập Lục Ca Tiên và có 17 bài thơ trong tuyển tập Kokin wakashu.

清原深養父

夏の夜は
まだ宵ながら
明けぬるを
雲のいづくに
月やどるらむ

Fukayabu 

Chiều đang tan
Vào đêm mùa hạ
Trong làn mây nổi
Một vầng trăng
Trên đường thiên lý Xem tiếp

Ogura Hyakunin Isshu – 100 Họa Phẩm Cổ (31~35)

Yêu cầu ghi đầy đủ nguồn nếu đem post ở nơi khác

Bài: Kasumi @ japanest
Ảnh: ja.wikipedia.org
Dịch thơ: Nhật Chiêu @ ftu

31. Sakanoue no Korenori (坂上是則) 


Sakanoue no Korenori (không rõ năm sinh, năm mất) là nhà thơ đầu thời Heian, có tên trong Tam Thập Lục Ca Tiên. Ông là một nhà thơ tiêu biểu thời Kokin. Ông từng giữ chức Dainaiki (Đại Nội Ký), phụ trách việc ghi chép các bản ký lục và soạn sắc chiếu, công văn trong triều. Về văn chương, được đánh giá ngang hàng với Ki no Tsurayuki (tác giả bài thơ thứ 35) và Oshikochi Mitsune (tác giả bài thơ thứ 29)

坂上是則

朝ぼらけ
有明の月と
みるまでに
吉野の里に
ふれる白雪

Korenori 

Làng Yoshino
Sao mà sáng vậy
Vầng trăng đầu ngày
Thì ra tuyết trắng
Xuống làng hôm nay Xem tiếp

Ogura Hyakunin Isshu – 100 Họa Phẩm Cổ (26~30)

Yêu cầu ghi đầy đủ nguồn nếu đem post ở nơi khác

Bài: Kasumi
Ảnh: ja.wikipedia.org
Dịch thơ: Nhật Chiêu @ ftu

26. Teishin Ko (貞信公) 

Teishin Ko là thụy hiệu của Fujiwara no Tadahira (880 – 949), ông là cố vấn nhiếp chính của Thiên Hoàng Suzaku (người cai trị từ 930 đến 946). Cả nhà đều làm quan to và là những nhân tài của đất nước. Bản thân ông phụng sự cho ba triều vua gồm Thiên Hoàng Uda, Thiên Hoàng Daigo và Thiên Hoàng Suzaku.

貞信公

小倉山
峰のもみじ葉
心あらば
今ひとたびの
みゆきまたなむ

Vương công Teishin 

Trên núi Oruga
Ơi lá phong đỏ
Từng chờ Người ra
Bây giờ xa giá
Lá rơi bao giờ ! Xem tiếp

Ogura Hyakunin Isshu – 100 Họa Phẩm Cổ (21~25)

OGURA HYAKUNIN ISSHU – 100 HỌA PHẨM CỔ

Yêu cầu ghi đầy đủ nguồn nếu đem post ở nơi khác

Bài: Kasumi
Ảnh: ja.wikipedia.org
Dịch thơ: Nhật Chiêu @ ftu

Hyakunin Isshu (百人一首) là tuyển tập 100 bài thơ waka của 100 vị thi nhân nổi tiếng Nhật Bản. Tập thơ do Fujiwara no Teika ( hay còn gọi là Sadaie, 1162 – 1241) tổng hợp và biên soạn trong thời gian ông sống ở quận Ogura, Kyoto, Nhật Bản, nên còn được gọi là Ogura Hyakunin Isshu.

Xem tiếp

Ogura Hyakunin Isshu – 100 Họa Phẩm Cổ (16~20)

OGURA HYAKUNIN ISSHU – 100 HỌA PHẨM CỔ

Yêu cầu ghi đầy đủ nguồn nếu đem post ở nơi khác

Bài: Kasumi @ japanest
Ảnh: ja.wikipedia.org
Dịch thơ: Nhật Chiêu @ ftu

Hyakunin Isshu (百人一首) là tuyển tập 100 bài thơ waka của 100 vị thi nhân nổi tiếng Nhật Bản. Tập thơ do Fujiwara no Teika ( hay còn gọi là Sadaie, 1162 – 1241) tổng hợp và biên soạn trong thời gian ông sống ở quận Ogura, Kyoto, Nhật Bản, nên còn được gọi là Ogura Hyakunin Isshu.

 16. Chunagon Yukihira (中納言行平) 

Quan trung nạp ngôn (tham nghị bậc trung) Yukihira tên thật là Ariwara no Yukihira (818-893) là quan chức sống ở thời Heian, ông là còn trai của hoàng tử Abo (阿保親王 – A Bảo thân vương). Yukihira còn là một nhà thơ, nhiều tác phẩm của ông được xuất bản cùng với người anh cùng cha khác mẹ là nhà thơ đa tình Ariwara no Narihira. Ông còn xây dựng một trường học gọi là Shogaku-in, là ngôi trường dành riêng cho việc giáo dục các thành viên của dòng họ Ariwara. Click để xem tiếp ^^

Ogura Hyakunin Isshu – 100 Họa Phẩm Cổ (11~15)

OGURA HYAKUNIN ISSHU – 100 HỌA PHẨM CỔ

Yêu cầu ghi đầy đủ nguồn nếu đem post ở nơi khác

Bài: Kasumi @ japanest
Ảnh: ja.wikipedia.org
Dịch thơ: Nhật Chiêu @ ftu

Hyakunin Isshu (百人一首) là tuyển tập 100 bài thơ waka của 100 vị thi nhân nổi tiếng Nhật Bản. Tập thơ do Fujiwara no Teika ( hay còn gọi là Sadaie, 1162 – 1241) tổng hợp và biên soạn trong thời gian ông sống ở quận Ogura, Kyoto, Nhật Bản, nên còn được gọi là Ogura Hyakunin Isshu.

 11. Sangi Takamura (参議篁)

Ono no Takamura còn được gọi là Sangi (Tham Nghị – một chức quan) Takamura (802 – 853) là một quan nhân, học giả, nhà thơ sống đầu thời Heian. Ông là một người đa đức, đa tài. Cuộc đời ông gắn liền với nhiều giai thoại kì bí, mà người đời sau vẫn thường truyền miệng về những câu chuyện lạ kì đầy chất liêu trai.  Click để xem tiếp ^^

Ogura Hyakunin Isshu – 100 Họa Phẩm Cổ (06~10)

OGURA HYAKUNIN ISSHU – 100 HỌA PHẨM CỔ

Yêu cầu ghi đầy đủ nguồn nếu đem post ở nơi khácBài: Kasumi @ japanest
Ảnh: ja.wikipedia.org
Dịch thơ: Nhật Chiêu @ ftu

Hyakunin Isshu (百人一首) là tuyển tập 100 bài thơ waka của 100 vị thi nhân nổi tiếng Nhật Bản. Tập thơ do Fujiwara no Teika ( hay còn gọi là Sadaie, 1162 – 1241) tổng hợp và biên soạn trong thời gian ông sống ở quận Ogura , Kyoto, Nhật Bản, nên còn được gọi là Ogura Hyakunin Isshu.

06. Chunagon Yakamochi (中納言家持)

Chunagon Yakamochi hay còn gọi là Otomo no Yakamochi (718 – 05 tháng 10, 785) là một chính khách đồng thời là nhà thơ waka sống ở thời kì Nara. Ông có tên trong 三十六歌仙 (sanjūrokkasen – Tam Thập Lục Ca Tiên), là một nhà thơ tài ba sinh trưởng trong một gia đình dòng dõi. Ông còn là người góp nhiều công sức trong việc biên soạn tập thơ Man’yōshū – tuyển tập thơ đầu tiên của Nhật Bản. Click để xem tiếp ^^

Ogura Hyakunin Isshu – 100 Họa Phẩm Cổ (01~05)

OGURA HYAKUNIN ISSHU – 100 HỌA PHẨM CỔ

Yêu cầu ghi đầy đủ nguồn nếu đem post ở nơi khác

Bài: Kasumi @ japanest
Ảnh: ja.wikipedia.org
Dịch thơ: Nhật Chiêu @ ftu

Hyakunin Isshu (百人一首) là tuyển tập 100 bài thơ waka của 100 vị thi nhân nổi tiếng Nhật Bản. Tập thơ do Fujiwara no Teika ( hay còn gọi là Sadaie, 1162 – 1241) tổng hợp và biên soạn trong thời gian ông sống ở quận Ogura, Kyoto, Nhật Bản, nên còn được gọi là Ogura Hyakunin Isshu.

01. Tenchi Tenno (天智天皇) 

Tenji Tenno hay còn được call là Tenchi Tenno (626-672) là hoàng đế đời thứ 38 của Nhật Bản theo tục cha truyền con nối. Triều đại của ông kéo dài được 10 năm từ năm 661 đến năm 672. Ông có 9 người vợ và 14 người con và là người nổi tiếng với tài thơ phú. Click để xem tiếp ^^